Какви са рисковете за вагиналната флора?

vaginalna-flora

Въпреки напредъка на медицинската наука и ревюлюцията във фармацията, инфекциозните заболявания не спират да са част от ежедневието. Сред патологичните състояния, свързани с нарушение на нормалната микрофлора на организма на жената, голям дял имат вагиналните дисбактериози. Не се забелязва низходяща тенденция в честотата им. Дисбактериозите на вагиналния тракт могат да са причини за развитие на потологични нарушения в други органи и системи на женския организъм.

Хармоничната система в тялото на жената. Устойчивото съвместно съществуване на микроорганизми в определена среда се нарича микробиоценоза. Условията за съществуването и състава на микробиоценозата са предмет на научни изследвания, защото от това зависи здравето на човека. Влагалището, вагиналната микрофлора и вагиналната среда, контролираща микрофлората, образуват динамична и хармонична система. Вагиналната микрофлора включва микроорганизми, формиращи нейното нормалното състояние, а също така и внесени от околната среда микроорганизми. Тези транзиторните микроби не могат да просъществуват дълго време във вагиналната среда и не предизвикват патологични състояния дотогава, докато имунните и съпротивителни сили на организма осъществяват възпиращата си функция и стопират взривното размножение на чуждите микроорганизми.

Половите пътища на жените включват плоския епител на влагалището, цилиндричния епител на маточната шийка и вагиналния секрет. Вагиналният епител отделя клетки, които след узряването си попадат във влагалището. Нормалността на този процес се контролира от яйчниковите хормони. Естрогените контролират натрупването на гликоген във вагиналния епител. Гликогенът храни лактобактериите. Те образуват млечна киселина, която поддържа ниско pH на влагалището.

Изследванията. Първото обширно изследване на вагиналната микрофлора е проведено през 19 век. До днес нещата, както предполагате, са на съвсем друго ниво. Разнообразието и многообразието на елементите на вагиналната флора са обект на научни трудове. Лактобактерии, бифидобактерии, пептострептококи, клостридии, пропионобактерии, полиморфни коки, бактероиди, стафилококи… всички те намират своето място в женския организъм.

Мерки, но навреме. Нормалната вагинална флора е естествена защита срещу гениталните инфекции. Нарушената микрофлора способства за по-бързото развитие на възпалителните заболявания и гениталните инфекции. Гениталните инфекции са съпътствани от неприятни симптоми, а забавянето на лечението им и некомпетентните действия могат да предизвикат безплодие. Изменената вагинална флора при бактериални и гъбични инфекции повишава риска от заразяване с човешкия папиломен вирус и от заболявания на маточната шийка.

Вагиналната флора може да се защити и възстанови по различни начини. Има възможност за корекция на факторите, които контролират нормалния състав на вагиналната микрофлора. Физиологичните изменения през различните периоди на развитие на женския организъм, дължащи се на хормоните, водят до изменение на количествения и качествения състав на вагиналната флора.